تغییر مسیر ارز خودرو؟
وزیر صمت، گفت: در تخصیص ارز به سمت خودرو‌هایی برویم که مشابه داخل دارند نه اینکه لوکس وارد کنیم که در داخل ساخته نمی‌شوند.
فرصت جدید برای آقایی سایپا
دادستان تهران گفت: مقرر شده بود که تولید محصولات شرکت زامیاد تا تاریخ ۳۱ تیرماه متوقف شود که این امر منتهی به تعطیلی کارخانه می‌شد. شرکت خودروسازی فرصت یافت تا پایان سال مشکل اخذ استاندارد محصولات را رفع کند.