هشدار به مدیران ایران خودرو و سایپا/تغییر فوری 3 مدیر خودرویی در دوران وزیر جدید صمت
با مشخص شدن گزینه جدید دولت برای وزارت صمت، حال و هوای جاده مخصوص به شدت ابری و دلگیر شده است. جاده ای که بیشتر مخصوصِ سیاسون است و نه صنعتیون. همه در شوک هستند و نمی دانند با آمدن علی آبادی تغییرات در این جاده مرگبار چه خواهد شد.