افشاگری یک نماینده از فساد ۲ میلیون تن برنج
کوچکی‌نژاد، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس جزئیات دیگری از واردات ۲ میلیون تن برنج گفت: در زمان وزارت آقای سادتی‌نژاد اتفاق افتاده و الان هم در دوره ریاست فعلی بانک مرکزی و هم اکنون هم سفارش دادند و دوباره وارد می‌کنند.
متهمان چای «دبش» کجایند؟
در جدول پیوست مشخص است که میزان ارز اختصاص یافته به گروه صنعتی دبش طی سال‌های ۱۳۹۷ تا ۱۳۹۹ در یک منحنی نزولی رفتار کرده و سرجمع ارز تخصیصی از حدود ۱۶۴ میلیون دلار در سال ۹۷ به ۲۲ میلیون دلار در سال ۹۹ کاهش پیدا کرده است.
فساد جدید بعد از چای دبش رسید +جزئیات
یک نماینده مجلس گفت: فساد برنج وجود دارد و آن‌هایی که وارد کننده برنج و چای هستند، کشاورزان شمال کشور و البته تولید و خودکفایی این محصولات را نیز نابود کرده است.