رهاسازی آب هیرمند به سمت ایران
مدیرکل حفاظت محیط زیست سیستان و بلوچستان ضمن تأیید رهاسازی آب هیرمند به سمت ایران به تسنیم گفت: این رهاسازی بر اساس معاهده آبی ایران و افغانستان نیست بلکه تنها توافق این است که دریچه‌های سد کمالخان باز شده تا به جای بیابان گودزره به سمت ایران بیاید.
آغاز اجرای معاهده ۱۳۵۱ تهران- کابل
 آیا ایران حقِ آب خود را از هیرمند می‌گیرد؟
سفیر اسبق ایران در افغانستان گفت: در حال حاضر ۳ میلیون افغان مقیم و ساکن ایران هستند و میزان آبی که در سال مصرف می‌کنند بیش از حقابه ما از هیرمند است.