اختصاصی خط بازار؛
ورود ایران خودرو به قرارداد جنجالی قطعه ساز مساله دار/بازپس گیری اموال بیت المال در دستور کار مقیمی
بعد از رسانه ای شدن ابهام در یک قرارداد ملکی چند ده میلیاردی بین ایران خودرو و یک قطعه ساز مشهدی که در دوران مدیریت قبلی بسته شده است، نهادهای نظارتی ایران خودرو با حساسیت به موضوع ورود کرده و در حال جمع آوری مستندات لازم به منظور تعیین صحت و سقم معامله مذکور هستند.