حکم جدید مدیرعامل محبوب وزیر صمت/افزایش حواشی ملت در خودروسازی
اواخر اسفند سال گذشته، با حمایت ملت جواد توسلی مهر به جای محمدعلی تیموری به عنوان مدیرعامل جدید سایپا منصوب شد. تغییری که به دلیل عملکرد درخشان توسلی مهر در ایران خودرو دیزل، امید را دل علاقه مندان به صنعت خودرو افزایش داده است.
پیش بینی خط بازار محقق شد؛
انتصاب یاران ملت در خودروسازی
حواشی چند ماه گذشته سبب شده تا خودروسازی وارد فاز پیچیده ای شود که یکی از بازیگران اصلی آن یاران مجاهد در خودروسازی می باشند.