توضیحات مقام سیاسی درباره حضور دو عنصر امنیتی در بیمارستان پس از انتقال مهسا امینی+ویدئو
وزیر خارجه جمهوری اسلامی در دیدار با با ایرانیان مقیم ارمنستان گفت: ۱۵ دقیقه بعد از ورود مهسا امینی به بیمارستان کسری، دو عنصر امنیتی در آنجا مستقر می شوند و هدایت از همان لحظه شروع می شود.