اختصاصی خط بازار؛
ادامه تنش لفظی شدید در دیدار مقامات چینی با آمریکایی در دوران بایدن
اولین دیدار مقام‌های دولت بایدن با مقام‌های چین با مشاجره‌ای تند همراه شد. دو طرف یکدیگر را به فعالیت‌های بی‌ثبات‌کننده متهم کردند. آمریکا تصریح کرد درباره سیاست اقتصادی "تهاجمی" چین و مسائل حقوق بشر سکوت نخواهد کرد.