اختصاصی خط بازار؛
تکامل مفهومِ پول
بانک تسویه حساب‌های بین‌المللی (BIS) گزارش‌های متداول را مبنی بر اینکه استیبل‌کوین‌های بخش خصوصی همچون لیبرا محرک اصلی ایده رمزارزهای ملی بوده‌اند، رد کرد.