اختصاصی خط بازار
ضبط سیگنال‌های مغز با فناوری جدید
محققان حسگری ساخته‌اند که قادر است سیگنال‌های مغز انسان را با جزئیاتی بی‌سابقه ضبط کند. این امر فرصت‌های جدیدی را برای خلق دستگاه‌های رابط‌ بین مغز و کامپیوتر ایجاد می‌کند.
اختصاصی خط بازار؛
اتصال مغز انسان به کامپیوتر
نخستین فرمان‌های بی‌سیم به یک کامپیوتر به‌گونه‌ای بی‌سابقه در افراد مبتلا به فلج به مرحله عمل گذاشته شده است.