اختصاصی خط بازار
کشف آثار معماری سنگی احتمالا متعلق به جوامع کوچ‌نشین در شهرکرد
گمانه‌زنی در محوطه باستانی روستای خلیل‌آباد خاکی شهرستان شهرکرد به کشف آثار معماری سنگی احتمالا متعلق به جوامع کوچ‌نشین، سفال‌‌های دوره باکون، سفال‌های هزاره اول پیش از میلاد، دوره اشکانی و ساسانی منجر شد.