خواسته معلمان معترض در مقابل مجلس
معلمان در برخی شهرهای کشور در راستای طرح مطالبات خود اقدام به برگزاری تجمع‌های آرام صنفی کردند که همچنان اجرای طرح رتبه‌بندی در صدر اولویت‌های آن‌ها قرار دارد.