با حضور معاون وزیر صنعت معدن و تجارت
شرکت‌های زرماکارون و آرد زر تندیس حمایت از حقوق مصرف کننده را دریافت کردند
با حضور معاون وزیر صنعت معدن و تجارت و رییس سازمان حمایت از حقوق مصرف کننده و تولید کننده شرکت‌های زرماکارون و آرد زر تندیس حمایت از حقوق مصرف کننده را دریافت کردند.