اختصاصی خط بازار؛
پشت پرده خانه نشینی مرد میدان گمرک/وزیر اقتصاد باید پاسخگو باشد
مگر گمرک چند نفر مانند ارونقی با چنین روحیه ای جهادی، مردمی و مُدیر دارد. آیا قرار است برخی از بول هوسان و افراد مسئله دار در برخی کمیته های حل اختلافی به جای وی سکان معاونت فنی گمرک را برعهده بگیرند.
اختصاصی خط بازار؛
آیا خون مسئول گمرک از کادر درمان رنگین تر است؟/خائن گمرکی را مجازات کنید+فیلم
خون مسئولین گمرک از خون کادر درمان رنگین تر نمی باشد که تیم پزشکی جان خود شبانه روز در دست گرفته و در حال خدمت هستند ولی برخی از مسئولین گمرک با خونسردی بخواهند برخی از کالاهای حیاتی را با تاخیر ترخیص کنند و ضربات جبران ناپذیری به مال و جان مردم بزنند.