اولین زنگ خطر گمرکی در دولت سیزدهم به صدا درآمد
لابی سنگین مدیران مسئله دار برای پست های کلیدی گمرک+جزییات
متاسفانه برخی از اخبار حاکی از آن است که برخی چهره های مسئله دار در غفلت دستگاه های نظارتی در حال لابی برای رسیدن به پست های کلیدی در معاونت های مختلف از جمله معاونت فنی هستند.