خانه تکانی در گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو
خلیل ارجمندی مدیرعامل شد/خانه نشینی بازنشسته ها و آقازاده در دستور کار
ماشین تغییرات ایران خودرو در دوران جدید به شرکت گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو رسید. در همین راستا صبح امروز غلامرضا خلیل ارجمندی، رئیس سابق هیئت مدیره بانک دی، به عنوان مدیرعامل جدید این شرکت معرفی شد.