قطار تهران دوباره حادثه ساز شد
به فاصله دو روز از حادثه برخورد دو قطار در خط ۵ متروی تهران که در ایستگاه چیتگر اتفاق افتاد، صبح امروز جمعه سوم دی ماه یک حادثه ریلی دیگر در غرب تهران اتفاق افتاد.