ایران پیشنهاد ورود به معادن را داد
کاهش ۳۰ درصدی مبادلات تهران- کابل
رییس اتاق مشترک بازرگانی ایران و افغانستان اظهار داشت: پیشنهاد داده‌ایم که در معادن افغانستان ورود کرده و از طریق سرمایه‌گذاری و صدور خدمات فنی و مهندسی درآمدشان را از معادن افزایش دهیم تا بتوانند واردات را در همان سطح قبل ادامه دهند.