پروژه “ماه دبی” شاهکار امارات
دبی قصد دارد تا چند سال آینده یک ماه مصنوعی با قابلیت‌های شگفت انگیز داشته باشد تا بتواند با احداث این پروژه سالانه گردشگران بسیاری را به سمت این شهر جذب کند.