تجارت از مرزهای دوغارون و ماهیرود متوقف شد
سخنگوی گمرک گفت: به دلیل تحولات عصر امروز درگمرک اسلام قلعه و ابونصرفراهی افغانستان، تجار تا اطلاع ثانوی از ارسال محموله‌های تجاری در رویه های مختلف به مرزهای دوغارون و ماهیرود خودداری کنند.