جایگاه و اهداف دستاورد جدید فضایی ایران
ماهواره‌بر ذوالجناح دارای قدرتمندترین پیشران سوخت جامد کشور در حال طی مراحل آزمایشی خود است تا در صورت نهایی شدن بتواند مأموریت ویژه خود را به سرانجام برساند. در این گزارش به جایگاه این ماهواره‌بر و اهداف نهایی آن پرداخته‌ایم.