اختصاصی خط بازار؛
180 مامور نورچشمی مقیم ایران خودرو/یاران خطیبی از کجا آمده اند؟/نبض انتصابات آبی پوشان تغییر کرد
بارها مشاهده شده که مدیران خودروسازی به دلایل مختلف از جمله توانمندی، رفیق بازی، مسائل سیاسی و گاها امنیتی اقدام به استفاده از نیروهای شرکت های خارج از خودروسازی نموده اند. این افراد گاها به صورت مامور و در برخی از موارد نیز به خودروساز منتقل و مشغول به کار شده اند.