غافلگیری شبکه سعودی اینترنشنال در پخش زنده تلویزیونی | دستپاچگی اتاق فرمان و به لکنت افتادن مجری برنامه!+ویدئو
شبکه اینترنشنال در راستای پروپاگاندای گسترده‌ای که این روزها علیه ایران به راه انداخته در حال پوشش زنده خبری معترضین ایرانی در ترکیه بود که به یکباره، ون با تعدادی از لباس شخصی‌ها از نیروهای امنیتی ترکیه، معترضین را دستگیر کردند.