عضو کمیسیون امورداخلی کشور و شوراها:
باید برای کمک به مال باختگان بورس سریعا اقدامی صورت بگیرد
احمد علیرضا بیگی، عضو کمیسیون امورداخلی کشور و شوراها تاکید کرد که متاسفانه وضعیت ایجاد شده در بورس به اعتماد مردم نسبت به قابلیت ها و سلامت دستگاه های اداری کشور آسیب جدی وارد کرده و باید اقدام عاجلی در این حوزه صورت گیرد.