مالیات عجیب طلافروش ها و پزشکان/کدام قشر جامعه ضعیف تر از کارگران است
با رؤیت رقم مالیات اظهاری و ابرازی برخی مشاغل به سادگی می‌توان متوجه شد برخی استفاده‌کنندگان از مواهب اقتصاد ایران نمی‌خواهند مالیات حقه دولت را پرداخت کنند، حال آنکه با زحمت کل دارایی و درآمد سرشار خود را از قبل اقتصاد ایران و تحت حاکمیت جمهوری اسلامی ایران به دست آورده‌اند