مافیای طلا چه کسانی هستند؟
رودلند یکی از ثروتمندترین مردان زیمبابوه یکی از بزرگترین تولیدکنندگان سیگار در آفریقای جنوبی است، اما در سال ۲۰۲۲ میلادی خدمات درآمد آفریقای جنوبی شرکت رودلند را به فروش سیگار‌های غیرقانونی و اجتناب از پرداخت مالیات متهم کرد.