تهران در سیطره مافیای ساخت‌وساز
مساله ساخت‌وساز غیرمجاز در تهران در جلسه امروز شورای شهر تهران مطرح شد. بنا بر آمار غیررسمی مافیای ساخت و ساز در تهران نقش پررنگی در این حوزه دارند.