روایت رئیسی از پشت پرده تامین واکسن در دولت قبل
معاون وزیر بهداشت دولت دوازدهم گفت: روسیه قرار بود از اردیبهشت ۱۴۰۰ مقدار قابل توجهی واکسن به ما بدهد که تحویل داده نشد، دلیل‌اش این بود که آن‌ها همزمان با کشورهای دیگر قرارداد بسته بودند اما میزان تولید واکسن‌شان زیاد نبود، فراتر از میزان تولیدشان با کشورها قرارداد بسته بودند.