پارسایی، نماینده مجلس دهم از پشت پرده شکست طرح واردات خودرو می گوید
لابی پنهانی خودروسازان برای عقیم سازی واردات
«بهرام پارسایی» که از طراحان اصلی ساماندهی بازار خودرو است، از لابی پنهانی مافیای خودروسازان با برخی نمایندگان و دستگاه ها برای عقیم سازی واردات خودرو پرده برداشته و دست به افشاگری زده است.