قیمت خودروهای فرسوده اعلام شد
رئیس انجمن صنفی مراکز اسقاط خوردوهای فرسوده، ضمن تاکید بر اینکه مراکز اسقاط علاقمند به افزایش قیمت خودروهای فرسوده و گواهی اسقاط نیستند، قیمت واقعی خودروهای فرسوده را اعلام کرد.