رقابت پنهان عربستان سعودی و امارات! / شش حوزه رقابت ریاض و ابوظبی
آن چه در سطح زیرین این اتحاد برادرانه نهفته است یک مبارزه آرام می باشد زیرا هر دو کشور برای رهبری در جهان عرب با یکدیگر رقابت می کنند. عربستان سعودی و امارات در پشت صحنه رقابت ژئواکونومیک فعالی را در ابعاد مختلف به راه انداخته اند.
شرط‌وشروط ریاض برای معامله بزرگ با آمریکا؛ اردوغان چراغ راه بن‌سلمان می‌شود؟
رهبری عربستان با انتخاب بین دو گزینه خوب روبروست. یا به سیاست فعلی ادامه می‌دهد و سعی می‌کند وارد سیستم اتحادهای ایالات متحده شود، یا سعودی‌ها مسیری را به عنوان یک بازیگر نوسانی در حال رشد، بدون تعهد امنیتی از سوی ایالات متحده دنبال می‌کنند، که می‌تواند گزینه جایگزین آن‌ها باشد.
«ورزش»؛ نفت جدید عربستان سعودی
هدف "محمد بن سلمان" ولیعهد عربستان سعودی تبدیل آن کشور به مرکز ورزشی جهان، تنوع بخشیدن به اقتصاد و منحرف کردن توجه افکار عمومی از سوابق وخیم حقوق بشری آن کشور است.