عارف نوروزی به جاده مخصوص نزدیک تر شد
در حالی که هنوز به طور رسمی هیچ خبری در خصوص تغییر مدیران عامل خودروسازان بزرگ کشور منتشر نشده است، اما دیدار پنجشنبه گذشته، عارف نوروزی از یکی از غول های جاده مخصوص، سمت و سوی جدیدی به احتمالات داده است.