یک آقازاده سارق فرش‌های سعدآباد است؟
پرونده مفقود شدن 48 تخته فرش کاخ سعدآباد، 10 مظنون دارد که به گفته مسئوولان، مظنون اصلی این پرونده شرایط خاصی دارد و اکنون یک سال که پرونده اش به دادگاه ویژه روحانیت ارسال شده است.