قیمت طلا سکه و ارز /۲۹ فروردین ۱۴۰۱
قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید بر اساس اعلام اتحادیه طلا، جواهر و سکه تهران، ۱۳ میلیون و ۳۲۵ هزار تومان و نرخ دلار در صرافی ملی ۲۵ هزار و ۴۳۶ تومان است.
قیمت طلا سکه و ارز/ ۲۷ فروردین ۱۴۰۱
قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید بر اساس اعلام اتحادیه طلا، جواهر و سکه تهران، ۱۳ میلیون و ۷۰ هزار تومان و نرخ دلار در صرافی ملی ۲۵ هزار و ۳۱۸ تومان است.
قیمت طلا سکه و ارز/۲۶ فروردین ۱۴۰۱
قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید بر اساس اعلام اتحادیه طلا، جواهر و سکه تهران، ۱۳ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان و ز نرخ دلار در صرافی ملی ۲۵ هزار و ۳۶۷ تومان است.
قیمت طلا سکه و ارز /۲۴ فروردین ۱۴۰۱
قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید بر اساس اعلام اتحادیه طلا، جواهر و سکه تهران، ۱۳ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان و نرخ دلار در صرافی ملی ۲۵ هزار و ۱۹۰ تومان است.
قیمت طلا سکه و ارز/۲۳ فروردین ۱۴۰۱
قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید بر اساس اعلام اتحادیه طلا، جواهر و سکه تهران، ۱۳ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان و  نرخ دلار در صرافی ملی ۲۵ هزار و ۲۷۰ تومان است.
قیمت طلا سکه و ارز /۲۲ فروردین ۱۴۰۱
قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید بر اساس اعلام اتحادیه طلا، جواهر و سکه تهران، ۱۳ میلیون و ۱۵۰ هزار تومان ونرخ دلار در صرافی ملی ۲۵ هزار و ۲۹۳ تومان است.