حسن روحانی: چطور صبح جمعه فهمیدم؟!
حسن روحانی چرا گفت «من هم مثل شما صبح جمعه فهمیدم قیمت [بنزین] تغییر کرده»؟ گرچه وقتی این را در شورای اداری استان آذربایجان شرقی گفت، همان‌جا توضیح داد که منظورش چه بوده است.
توهین جدید روحانی به مردم و منتقدین
روحانی اظهاراتی بر زبان جاری کرده است که با واقعیت‌ها مطابقت نداشته و در تناقض است، گویی مخاطبان آگاهی لازم نسبت به آنچه در گذشته اتفاق افتاده را ندارند.