ایران می‌تواند تولید نفت را تا ۷ میلیون بشکه افزایش دهد
یک کارشناس ارشد حوزه انرژی گفت: از نظر میزان ذخایر و مسائل فنی هیچ دلیلی وجود ندارد که ما نتوانیم ظرفیت تولید را از آنچه که هست تا بیش از دو برابر افزایش دهیم، به‌عبارتی اگر امروز می‌گوییم که ظرفیت تولید حدود ۳.۵ میلیون بشکه است تا حدود ۶ تا ۷ میلیون بشکه می‌توانیم افزایش ظرفیت داشته باشیم.
تشریح شروط حضور خارجی‌ها در میادین مشترک غرب کارون
تولید حداکثری نفت ابلاغ شد
اگر بتوانیم با لحاظ اصول اقتصادی، منافع ملی و در چارجوب سیاست‌های کلی نظام حتی علیرغم اینکه توانمندی داخلی اثبات شده وجود دارد، سرمایه گذاری خارجی جذب کنیم بسیار اهمیت دارد.