نرخ تورم کاهش یافت
نرخ تورم دوازده ماهه از ۵۹.۳ درصد در شهریور ۱۴۰۰، به ۴۰.۶ درصد در آذر سال جاری کاهش یافت که موید بهبود عملکرد اقتصاد در یک سال اخیر است.
نرخ رشد قیمت مسکن کاهش یافت
آبان ماه ۱۴۰۱ تورم ماهیانه مسکن کل کشور در هر دو بخش قیمت و اجاره بها ۳.۷ درصد اعلام شد. این در حالی است که ماه گذشته نرخ رشد قیمت مسکن ۶.۱ درصد بود که آمار از افت ۲.۴ درصدی شتاب رشد قیمت‌ها در یک ماه اخیر حکایت دارد.