تفاهم بدون امضا میان ایران و آمریکا
سفیر پیشین ایران در نروژ و مجارستان گفت: آمریکا به دنبال تفاهم نانوشته است. یعنی دو طرف چیزی را امضا نکنند که نیاز به مصوبه کنگره نداشته باشد. توافق موقت هم اگر انجام شود باز هم به کنگره می‌رود و کاخ سفید نگران تصویب یا عدم تصویب آن است.