تخلفات زنجیره‌ای در بهزیستی استان تهران
امواتی که حقوق دریافت می‌کردند
براساس بازرسی‌های صورت گرفته توسط سازمان بازرسی تخلفات متعدد در بهزیستی استان تهران شناسایی شد.
پرداخت‌های غیرمتعارف در دستگاه‌های دولتی منشأ قانونی دارد
حقوق ۶۰ میلیونی مدیران غیرمتخلف
سال بعد پرداخت قانونی حقوق مدیران دستگاه‌های دولتی به ۶۰ میلیون تومان می‌رسد و این عدد دیگر یک حقوق غیرمتعارف نیست. دلیل قانونی‌شدن پرداخت این ارقام را نیز باید در لایه‌های قوانین مصوب جست‌وجو کرد.