چرا گزارش سازمان بازرسی به بازداشت مدیرعامل فولاد مبارکه منجر نشد؟/ “پای رئیس دفتر حسن روحانی” درمیان بود؟!
رئیس دفتر بازرسی ویژه رییس جمهوری که تا سال قبل ریاست سازمان بازرسی را به عهده داشت، اعلام کرد: سازمان بازرسی در دو مورد مجزا و در دو پرونده فساد فولاد مبارکه را گزارش کرده بود اما چرا گزارش سازمان بازرسی به بازداشت مدیرعامل فولاد مبارکه منجر نشد؟!