جذب مشتری با تخفیف های غیر واقعی
مطالعات و بررسيهاي متعدد انجام گرفته نشان مي دهد، برخی از واحدهای صنفی سودجو با ارائه تخفیف های غیر واقعی، اقدام به جذب مشتری می نمایند و این جلب توجه تا اندازه ای است که گاهی عده ای از مردم حتی زمانی که قصد خرید ندارند، با ورود به مراکز خرید و مشاهد درصد تخفیف، گزینه خرید را انتخاب می کنند تا خرید ارزان تری داشته باشند.