فرونشست زمین به تخت جمشید رسید!
نتایج مطالعات دانشگاه شیراز نشان از جدی شدن خطر فرونشست زمین در مرودشت دارد. در حال حاضر فرونشست زمین به تخت جمشید رسیده و همین موضوع نگرانی‌هایی را به دنبال داشته است.