پشت پرده تحول بزرگ در عربستان/درآمدهای نفتی کجا خرج می‌شود؟
عربستان سخت درگیر اصلاحات اقتصادی و سیاسی خود برای رسیدن به اهداف اصلی برنامه چشم انداز 2030 است. کشوری که بزرگترین صادرکننده نفت جهان به حساب می‌آید، می‌تواند اقتصادی غیرنفتی را در سایه سیاست‌های دوستانه با جهان رقم بزند؟