با وجود قفل 2 هزار میلیارد تومان از منابع بیمه ای ها
 آیا «ایران خودرو» قائم مقام مالی اش را به بیمه مرکزی می فرستد؟
شرکت متبوعش حدود 2 هزارمیلیارد تومان از منابع شرکت های بیمه را قفل کرده است و او قائم مقام مالی و اقتصادی همان شرکت است و امضایش در کنار امضای مقیمی مدیرعامل مجموعه ذیل صورت های مالی دیده می شود، اما چرا حالا بررسی عملکردش اهمیت دارد؟
اشاره تلویحی پژوهشکده بیمه به نقش دوره مدیریتی «سید محمد کریمی» در ایجاد مشکلات بیمه توسعه
گزارش پژوهشی «تدوین و اندازه گیری شاخص های ثبات مالی شرکت های بیمه ای در کشور» که چندی پیش از سوی پژوهشکده بیمه منتشر و در آن شرکت بیمه توسعه «ورشکسته» اعلام شده بود، بدون هیچ توضیح رسمی از سایت این مرکز پژوهشی حذف و با اصلاحاتی بار دیگر منتشر شده است.
خروج خودروهای لوکس از یک زیان بیمه ای!
با وجود نوسان تند قیمت ها در بازار خودرو به استناد مصوبه بیمه شخص ثالث، تمامی خودروها با هر قیمتی فقط امکان پوشش بیمه ای تا سقف مشخصی را داشته و مابقی مشمول پرداخت خسارت نبود