در آغاز معاملات امروز ۲۸ مهرماه؛
بورس ۴۲ واحد رشد کرد
امروز در ابتدای معاملات شاخص کل با رشد ۴۲ واحدی در ارتفاع یک میلیون و ۴۴۹ هزار واحد قرار گرفت.
رئیس عوض شد، مصوبات اجرا نشد!
حدود پنج ماه قبل بود که سازمان بورس و اوراق بهادار برای احیای بازار سرمایه ۱۰ مصوبه را در نظر گرفت، اما درحالی رئیس این سازمان تغییر کرد که هیچکدام از این مصوبات رنگ اجرا به خود ندیدند!
شوک عشقی به بورس
در معاملات امروز بازار سهام، شاخص کل بورس با رشد حدود ۲۵ هزار واحدی در کمتر از ۳۰ دقیقه کار خود را آغاز کرد.