جزئیات برنامه فضایی ایران تا سال ۱۴۱۰
معاون توسعه، راهوری و برنامه ریزی سازمان فضایی ایران سند سیاست‌ها و برنامه‌های کلان بخش فضایی کشور در بازه زمانی، ۱۲ اقدام کلان پیش بینی شده برای اجرایی شدن این سند را تشریح کرد.
جایگاه و اهداف دستاورد جدید فضایی ایران
ماهواره‌بر ذوالجناح دارای قدرتمندترین پیشران سوخت جامد کشور در حال طی مراحل آزمایشی خود است تا در صورت نهایی شدن بتواند مأموریت ویژه خود را به سرانجام برساند. در این گزارش به جایگاه این ماهواره‌بر و اهداف نهایی آن پرداخته‌ایم.