شرکت‌های خصوصی فولاد بدون برق ماندند/ توزیع برق و گاز به نفع دولتی‌ها
آخرین گزارش انجمن تولیدکنندگان فولاد نشان از رشد تولید این محصول در چهار ماه ابتدایی سال جاری دارد. آن‌طور که رضا شهرستانی، عضو انجمن تولیدکنندگان فولاد، می‌گوید رشد تولید محدود به بخش دولتی است. زیرا دولت برق را به نفع بخش دولتی یا خصولتی توزیع می‌کند.
سخنگوی صنعت برق خبر داد؛
پایداری شبکه سراسری برق کشور
سخنگوی صنعت برق، از پایداری شبکه سراسری و تامین برق مشترکان بدون اعمال خاموشی در بخش خانگی در زمستان امسال خبر داد.
یارانه برق حذف می‌شود
سخنگوی صنعت برق گفت: از ابتدای بهمن ماه با اعمال تعرفه‌های جدید برای مشترکین پرمصرف خانگی، یارانه این بخش به صورت پلکانی کاهشی خواهد یافت.
ماجرای رایگان شدن آب، برق و گاز مدارس چیست؟
نمایندگان مجلس شورای اسلامی، اواخر سال ۱۳۹۷ با الحاق بندی لایحه بودجه ۹۸ موافقت کردند که به موجب آن هزینه آب، برق و گاز مدارس دولتی رایگان شود؛ این طرح با وجود برخی مخالفت‌ها، وارد مرحله اجرا شد و از آن زمان تاکنون، در هر سال دوباره بررسی و تصویب شده است.