رکورد افزایش قیمت مسکن پس از برجام
بررسی بازار مسکن دهه ۹۰ نشان می‌دهد تقاضای سرمایه‌ای این بخش را دچار نوسانات قیمتی شدیدی کرده بود، مسئله‌ای که رانت سیستم بانکی برای وام‌گیرنده را به‌دنبال داشت.
افشاگری واعظی علیه شمخانی
«چه در داخل و چه در خارج وقتی می‌فهمند اطلاعاتی که خیلی از روزنامه‌ها و رسانه‌های دیگر و حتی صداوسیما ندارد، اما این رسانه دارد و روی آن کار می‌کند، خب مشخص است که برد دارد.
توافق جز به جز ایران و آمریکا
پروفسور «پل پیلار» معتقد است ایران و آمریکا نمی‌خواهند تنش‌ها را از سطح فعلی خود تشدید کنند و از این نظر، درک‌های کنونی به طور نامحدود پایدار هستند.