بازداشت احمد گرامی، ابربدهکار بزرگ بانکی با پیگیری بانک‌ها / آزمون قوه‌قضاییه؛ متهم بازهم با اعمال فشار از پرداخت بدهی فرار می‌کند؟
احمد گرامی یکی از ابربدهکاران بانکی کشور، هفته گذشته با حکم دستگاه قضاء بازداشت شده است. علت بازداشت گرامی، بدهی‌های معوق و بدحسابی به بانک‌ها است. رقم بدهی‌های او به بانک‌ها بسیار کلان است، اما با وجود اخطار‌های مکرر، این فرد حاضر به پس دادن این بدهی‌ها نمی‌شد.