پای دستگاه های دولتی به لیست ابربدهکاران بانکی باز شد/چرا لیست بدهکاران بانکی ناقص است؟
اطلاعاتی که منتشر شده ناقص است، زیرا بسیاری از جزئیات اعداد و ارقام وجود ندارد. این به دلیل اختلاف بسیاری از حسابرس‌های سیستم بانکی نسبت به میزان تعهدات ریالی و ارزی است و عنوان می‌کنند که با چه قیمت ارزی محاسبه شود.
امتیاز ویژه دولت رئیسی برای بدهکاران بزرگ بانکی
اعطای امتیاز ویژه برای بدهکاران بانکی در دولت جدید در حالی صورت می‌گیرد که این گروه بیش از همه در سال‌های اخیر از امتیازات مختلف برای رشد ثروت خود بهره برده‌اند. بدهکارانی که عمده منابع بانکی کشور را نیز در اختیار دارند.